matuseteenindus.ee 

et en ru

Soovitav pikkus kuni üks leht A4.

 

Siin mõned küsimused, mis on vaja kõne ettevalmistamiseks:

 Lahkunu nimi, sünniaeg ja koht

Noorusaeg, haridustee

Kus töötas, millega tegeles

Perekonnast

Iseloomustus, huvialad

Millal suri (surma põhjus)

Kes jäävad leinama

Kontakt

Matuse (ärasaatmise) kuupäev ja koht.